STÖD & MATCHNING

Välkommen till Stöd & Matchning!

På uppdrag av Arbetsförmedlingen i form av åtgärden Stöd och Matchning hjälper Globala Huset arbetssökande att hitta arbete genom att genomgå en coachingsprocess. För att lyckas hjälpa dig att hitta din väg till arbetsmarknaden arrangerar vi ett antal olika aktiviteter i vilka ingår coachning i grupp och individuellt, stöd i ditt arbetssökande, intervjuförberedelser, seminarier och kurser som är avsedda att stödja dig på vägen mot försörjning.

Globala Huset erbjuder deltagare att få användning av och utveckla sina egna yrkeserfarenheter, lära av varandras positiva egenskaper, bakgrund och kultur för att nå sin potential och förverkliga sina mål och drömmar inom yrkeslivet och privat.

För att börja Stöd och matchning behöver du ta kontakt med Arbetsförmedlingen och berätta för din handläggare att du vill börja med Stöd & matchning på Globala Huset, ekonomisk förening.

KA-nummer: 100 65 770

Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Tel: 031 395 00 06
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
De går också bra att komma på besök hos oss på Mellangatan 1. Vid Järntorget

Måndag -Torsdag 12.00 - 16.00

 

GLOBALA HUSET

Ett socialt företag

Mellangatan 1

413 04 Göteborg

BESÖKSTIDER

Måndag - torsdag 12:00 - 16:00

info@globalahuset.com

Följ oss på Facebook