Dessa frågor förtjänar mycket uppmärksamhet från allmänheten och de förtjänar också att samhället sätter in relevanta åtgärder för att lösa dem. Vi vill driva olika projekt där vi jobbar ihop med andra aktörer för att åstadkomma en varaktig inverkan på samhället när det gäller dessa frågor. Bland annat ser vi följderna av ”traditionella” jordbruksmetoder i form av minskande populationer av pollinerare och många andra miljöeffekter som det moderna samhället har skapat. Dessa problem är relativt lätt att åtgärda och representerar ett sätt att skapa arbetsmöjligheter för alla människor som är villiga att delta.

GLOBALA HUSET

Ett socialt företag

Mellangatan 1

413 04 Göteborg

BESÖKSTIDER

Måndag - torsdag 12:00 - 16:00

info@globalahuset.com

Följ oss på Facebook