GÖTEBORGS SJÄL

Globala Huset vill att Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska ge ett eko i hela världen genom sin mångfald av vackra konstformer och mänsklig uttrycksfullhet. Globala Huset vill skapa mötesplatser för dialog, interaktion, kultur och kunskapsutbyte som uttrycker ett globaliserat Göteborg. Vi vill att alla göteborgare ska känna sig besläktade med varandra och stolta över sin stad.

 

GLOBALA HUSET

Ett socialt företag

Mellangatan 1

413 04 Göteborg

BESÖKSTIDER

Måndag - torsdag 12:00 - 16:00

info@globalahuset.com

Följ oss på Facebook