ARKITEKTURTÄVLING

Tanken är att förbereda och genomföra en tävling för arkitektstudenter från Chalmers tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Universiteten i Lund och Umeå samt två utbildare i landskapsarkitektur från SLU i Uppsala och Alnarp. Ansvarig för tävlingsteamens praktiska resultat är de studenter från byggprogrammet från gymnasiet som är intresserade av att odla grödor.

Odlingsby för hälso- och kulturutbyte

Arkitekturtävlingen bör omfatta 15 små hus på cirka tjugofyra kvadratmeter vardera och äga rum i ett område som är lämpligt för odling av olika grödor. Tävlingselementet i programmet bör innehålla en arkitektonisk och en konstruktionsplan, och gruppera hus i en by-liknande formation. som visar enskilda hus utifrån specifika internationella teman.
 

Autonom administration och samhällen

Den resulterande byn skulle företrädesvis kunna administreras av en förening genom vilken husen uthyres med någon form av ett självadministrativt kontrakt.

Ekologisk stadsodling

Projektet

Global House försöker utveckla sitt verksamhetsområde genom att starta ekologisk odling, både för de egna medlemmar som vill förverkliga idéer inom detta område och för personal som vill delta. Tanken är att erbjuda meningsfulla jobb för medlemmar, arbetssökande och andra individer som är intresserade av sådant arbete.Vi bjuder också in människor i grannskapet till en mötesplats för diskussion om hur man kan bidra till en bättre miljö.Vi odlar organiska grödor genom plantering, skötsel och skörd och arbetar på det sättet för biologisk mångfald i mitten av staden. Vi lär oss hur man använder de resurser som finns, till exempel mark, verktyg och kunskap. På det sättet lägger vi grunden för kontinuerlig stadsodling och socialt initiativ.

GLOBALA HUSET

Ett socialt företag

Mellangatan 1

413 04 Göteborg

BESÖKSTIDER

Måndag - torsdag 12:00 - 16:00

info@globalahuset.com

Följ oss på Facebook