VÄLKOMMEN TILL GLOBALA HUSET!

Globala Huset är en innovativ mötesplats där gemensamma sociala, ekonomiska och kulturella värden skapas och utvecklas i en lärande dialog och social process. Globala Huset är ett socialt företag som kombinerar entreprenörskap och kompetens. Medlemmar och deltagare ska utbyta idéer och samverka kring affärsidéer, arbetsmarknad och olika kulturevent med aktörer lokalt, i Sverige och internationellt.

GLOBALA HUSET

Ett socialt företag

Mellangatan 1

413 04 Göteborg

BESÖKSTIDER

Måndag - torsdag 12:00 - 16:00

info@globalahuset.com

Följ oss på Facebook